DE HERINNERING EN HEROPSTANDING VAN LEMURIE 

ASCENSIE VAN PLANEET AARDE – deel 1

Een verhaal vol wonderen van ons universum over het Hart van Lemurië, over Aarde, over de Galactica om te delen met jou en wie weet… herinner jij je ook onze gouden tijd om hier en nu de nieuwe aarde te vormen?!

In het jaar 2018 is in mij, tijdens ceremonies in Nederland en Frankrijk (Vézelay), mijn Lemurische herinnering verder geopend en mijn Licht-Regenbooglichaam geheractiveerd samen en met behulp van o.a mijn Lemurische Broeder- en Zusterschap en de opgestegen Meesters Yeshua en Maria Magdalena.

Mijn Hearts Ascension rol en inzet op aarde om zoveel mogelijk mensen te helpen herinneren wie zij zijn in hun wit-gouden regenboog potentieel en hen te verenigen in het Lemurische bewustzijn en leven, is mijn ware bestemming op aarde.

Namasté,
Petra Maria (Aïonia)

 

ASCENSIE VAN PLANEET AARDE (deel 1) – DECEMBER 2018

INTERGRATIE, INTEGRATIE, INTEGRATIE

De maanden die achter mij liggen sinds de herrijzing van Lemurië zijn intensief voor mij geweest. Ik realiseerde me bijna iedere seconde van de dag en nacht het belang van stilte en integratie. De downloads, universele kennis en taal die door mij heen kwam, vroegen een diepe ankering in mijn wezen, het toestaan met bewustzijn van deze flow in mijn lichamen gaf een nieuwe energetische ervaring in en met mijn lichaam. Het nieuwe bewustzijn wil(de) zich bewust in mijn diepste cellen belichamen. Er waren momenten dat ik het gevoel had werkelijk geen zeggenschap meer te hebben over wat eens “mijn” voertuig lichaam was en andere momenten voelde het weer als vanouds. Het ging soms ook gepaard met trillingen over mijn hele lichaam, felle pijnen en allerlei winterkwalen, meer dan normaal. Mijn dagen waren gevuld met meditatie, stilte, wandelen in de natuur om in overgave te zijn voor het hogere goed van mij, de mensheid en verder tot de oneindigheid. Diep in mij wist ik dat dit er allemaal bij hoorde om het nieuwe kristallijnen bewustzijn verder te leven in deze ervaring.

In mijn dagelijkse leven wisselen de perspectieven van de dimensies en zodra mijn hoofd er iets van wil begrijpen wordt het gestopt. Overgave en toewijding zijn de sterkste gevoelens aan dit proces van Ascensie. Telkens weer gaan er volgende delen open, een oneindige schat aan wijsheid komt tevoorschijn. Ik weet, terwijl ik er ogenschijnlijk weinig voor hoef te doen. Het gebeurt aan me, downloads noem ik het omdat dat het dichtst in de buurt komt van hoe ik het ervaar.

HET HART VAN AARDE ROEPT ONS

Eind 2018 ga ik weer voor een week bezinning naar Vézelay en wordt er uitgenodigd voor een bezoek aan wat eens een Hermietenklooster was. Tijdens een meditatie heeft er een duidelijke roep geklonken om samen naar deze plek te gaan. De plek is totaal verwilderd of liever: overgenomen door de natuur en er staat nog slechts een gedeeltelijke ruïne overeind waardoor we kunnen zien waar de kloosterlingen en bezoekers hun stilte-leven leefden. Net buiten Vézelay met, door de bomen heen, het zicht op de eeuwige heuvel. Hier zijn de tempels van Lemurië herrezen (zie mijn eerder blogs) en voel hoe er activiteit en aanwezigheid is van mijn broeders en zusters in de tempels.

GALACTISCHE SNELWEG

We stemmen ons op de plek af en al snel wordt ons getoond dat hier een oorspronkelijke galactische plek is waar de aarde via een energetische snelweg o.a. imprints ontvangt vanuit de kosmos. Met een houten afgebroken tak die ik in mijn hand houdt en die de herinnering in zich heeft bewaard van deze universele informatie, worden we geleid naar de ankerpunten van dit portaal dat naar en door het Hart van de aarde loopt. We lopen er rondom heen, ons beseffend dat wij op dit moment nog geen helder weet hebben van het waarom van dit inzicht en dat is goed. De vorm van het portaal is 6-puntig, als een ster.

We observeren in afwachting of er meer universele inzichten doorkomen. De laatste tijd komen er inzichten vanuit verschillende gebieden, soms vanuit de galactische velden, dan weer vanuit het aarde-oppervlakte-veld en steeds vaker ook vanuit de diepte van de Aarde. Ik weet dat inzichten soms tijd nodig om te integreren voordat ik ze kan bevatten. Wat het me heeft geleerd is dat ze altijd op het juiste moment tot helderheid komen. Ik wacht in overgave en vertrouwen.

NEVELEN VAN AVALLON – DE WEG VAN DE ROOS

Alle drie voelen we dat we een ritueel willen doen van dankbaarheid aan de bron en aan de aarde. We zoeken een open plek naast het oude terrein en bereiden ons ritueel voor. Het open zicht in de velden vol wijnranken en op de eeuwige heuvel van Vézelay verdwijnt binnen enkele minuten; de heuvel is in mist gehuld en wij ook. Daar staan we in de nevelen in het land van Avallon op oudejaarsdag precies om 12 uur ’s middags. De zware klokken van de Maria Magdalena basiliek beginnen te beieren. We staan volkomen stil in totale vervoering. De wierrook brandt in onze cirkel, we zeggen onze gebeden, we danken de aarde, de mensen en al het leven en de klokken brengen onze gebeden via de nevelen verder over de aarde. “De antwoorden vind je in de weg van de Roos” wordt er gezegd. Ik voel de aanwezigheid van Maria Magdalena terwijl haar klokken beieren en ze ons de weg wijst; de weg van de Roos. Die kennen wij in ons Hart.

We nemen afscheid van deze plek en in stilte lopen we naar het dorp voor een kop warme chocolademelk. Het oude jaar loopt bijna ten einde en het nieuwe dient zich aan.

Namaste,

Petra Maria (Aïonia)

Voel je de roep van Lemurië en Hearts Ascension? Bezoek mijn website: www.petrabrussen.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons