Brief 3/4 aan mijn Tweelingziel

 

De heilige bruiloft

Lieve Ton, lieve Antharion,

Vandaag dwalen mijn gedachten terug naar onze Heilige bruiloft. Het was op onze plek van ontmoeting waar de magie van ons samenzijn vrij kwam in september 1999 en de draden van onze verbinding weer bewust aan elkaar verbonden werden. 
Mijn hart had alle barrières afgelegd omdat alle kamers van mijn hart open stonden voor jou, niet omdat ik dat zo graag wilde maar gewoon omdat jij er toegang toe had alsof het jouw kamers waren. Ik wist op dat moment nog niet wat het begrip Tweeling-ziel inhield, dat kwam pas later en ik kon het alleen doen met de intense ervaring die met niets te vergelijken was met wat ik tot dan toe kende.

Twee uur na onze eerste ontmoeting maakten we een wandeling en we wisten niet hoe snel we ons levensverhaal aan elkaar moesten vertellen, alsof we een inhaalslag wilden maken om weer “bij” te zijn zodat we vanaf daar weer verder konden zoals we dat ooit hadden gekend. Bij terugkomst zei iemand tegen ons in het Frans: “kijk aan, de koning en koningin zijn herenigd en tegen jou zei ze “Het vraagt een koning om naast de koningin te staan”. We lachten een beetje schamel, ons nog niet realiserend waar dit vandaan kwam, terwijl het scherp in ons geheugen geprint werd en de jaren erna nog vaak omhoog is gekomen.

De heilige familie

Alsof alle luiken open mochten, stapelden de ervaringen zich op. Tijdens een meditatie werd het hele energetische veld lichter en voor mij kwamen de eerste oude herinneringen helder terug. Uit de tijd van het vroege Christendom. Ik was verrast omdat dat helemaal nieuw voor me was. Het was duidelijk verbonden met onze ontmoeting. Stap voor stap begon het ontwakingsproces. Ik zag hoe er geleefd werd in die tijd. Ik zag flarden van de gebeurtenissen rond het “jaar 0” in onze tijdlijn. Ik zag mijn heilige familie, Yeshua, moeder Maria, Maria Magdalena, Johannes en Petrus (en nog meer waarvan de namen nog onduidelijk waren) en het raakte me diep in mijn hart.

Het eeuwige gevoel van Heimwee dat ik vanaf mijn geboorte met me meedroeg werd eindelijk omgezet in verbinding en thuiskomen in dat wat zo bekend was. Ik kon weer vrij ademen. Dat wat wij hier benoemden als lang geleden was daar aanwezig in mijn huidige bewustzijn. Allemaal tegelijkertijd, parallel aanwezig. Wat een zegen! En hoe wonderlijk om te ervaren dat wij samen die tijden kenden en dat we elkaar herkenden van vergelijkbare herinneringen. Het ging zelfs verder dan wij twee. Veel van onze dierbaren konden wij ervaren door de tijden heen. Zij droegen de energie bij zich van de heilige familie van ooit. Wij bleven onze verbazen en voelden zo’n diepe dankbaarheid voor het openen van dit mysterie.

Petra Maria Sophia

Jij vertelde me in die dagen zo vaak dat je mijn gezicht zag veranderen wanneer je je op mij afstemde en je zag Maria Magdalena verschijnen alsof ze door mijn fysieke verschijning heen straalde. Het is voor mij het begin geweest om me met haar te verbinden en mijn gids te zijn. Hoe goed kende en ken ik haar; mijn lieve, wijze Vrouwe van de eeuwige liefde.

En jij, Ton, wat houd je van haar en in haar van mij. Je noemde me Petra Maria Sophia en hoezeer kon jij ontwaken in haar, in mij. Opnieuw geboren worden binnen je leven en je weer herinneren wat de oude mysteriescholen zo helder verkondigden voor de leerlingen die er klaar voor waren en het konden horen. En jij kon het horen, iedere dag meer en je liet gaandeweg vele menselijke ervaringen achter je. De tijden smolten samen in EEN moment, tijdloos en eeuwig tegelijkertijd, omdat het tijd was.

Een van de mysteriën die ons direct werden herinnerd was die van de communicatie. Wij hadden geen woorden nodig. Dwars door alles heen, zoals tijd en ruimte, konden wij communiceren en de volledige boodschap delen als een tekst die zich in één volkomen moment liet overdragen van het ene hart naar het andere, van ziel tot ziel. Er zat geen overdrachtstijd tussen, er zaten geen woorden tussen die ik nu schrijf. Het was en is pure, directe overdracht in energie en vorm. Dat wat wordt overgedragen is pure gnosis, wijsheid van het Hart.

De recente herinneringen die ik aan Lemurië heb, geven mij nog meer inzicht in deze manier van uitwisseling tussen alle levende schepselen. Met jou, Ton, heb ik dit mogen herontdekken om nu weer toe te passen en anderen te helpen herinneren.

Bruiloftsmaal

Op de derde dag van onze ontmoeting troffen we elkaar tijdens een meditatie, aanwezig bij een bruiloftsmaal. In de ruimte waar we zaten, ontvouwde zich een lange tafel vol met lekkernijen en drankjes. Het was feest, er werd iets gevierd. Een bruiloft! Het deed me denken aan vroegere tijden. De stoere houten tafels en het eten dat eenvoudig en toch rijk was. Er was overdaad op de tafel en de ruimte was vol van blijdschap. Ik wist de koning en de koningin waren aanwezig om het ritueel van het huwelijk te bekrachtigen . Ik voelde hoe ik genoot. Ik keek rond en zag Ton; hij was de bruidegom, de koning en hij straalde en was intens gelukkig. Waar is de bruid, dacht ik, en in hetzelfde moment zag ik dat ik de bruid was. Het was onze bruiloft. Wat was dit? Een deelnemer aan de bruiloft legde mij uit dat de koning en de koningin samen waren gekomen volgens de voorspellingen omdat zij elkaars gelijke zijn. Zij zullen veel van elkaar leren en daarmee veel aan de aarde schenken. Dit is hun bestemming.

Ik voelde alleen maar rust zoals ik later wist dat de vrede is wanneer je lotsbestemming samenvalt met je bewuste ervaring in een intens gevoel van harmonie en blijdschap.

Mijn hoofd probeerde, zoals zo vaak, te begrijpen en te controleren wat er gebeurde. “Is dit het heilige huwelijk waarover ik wel eens in de bijbel had gelezen? Wat is dat dan? En hoe dan? Ik voelde hoe de ervaring alles overweldigend was en mij opende in mijn volle bestemming. Mijn brein kon het niet plaatsen en vroeg zich van alles af waarop pas jaren later, in sommige gevallen, antwoord kwam.”

Mijn ziel bleef in totale afstemming en rust en liet mijn hoofd begaan, rustig afwachtend op het verloop. De strijd tussen mijn hoofd en mijn hart werd de maanden daarna sterker en sterker. En in mijn hart wist ik dat jouw ziel mijn tweelingbroeder was en dat ik jouw zusterbruid was, twee helften van één geheel, slechts compleet in ons samenkomen.

Hieros Gamos

Uiteindelijk heb ik mij in heilige eerbied overgegeven aan jou, Ton in wie ik een ziel herkende die de mijne vervolmaakte. Jij was de man met wie ik bestemd was om wederom de hieros gamos te ervaren, waarlijk é̖én ziel, geschapen uit de geest, samengekomen in een regenboog-lichaam. Ik wist en weet dat jij een deel van mij bent van het begin tot het eind van de eeuwigheid.

Nu bijna 20 jaar later sinds onze eerste ontmoeting in 1999, weet ik dat het de perfecte tijd was en dat alles was voorbereid tot dit moment van ontmoeting. Onze samenkomst die zou leiden tot de ervaring van het heilige huwelijk dat lichaam, geest en ziel samenbracht in de daad van de goddelijke eenwording. Ik weet nu dat onze ervaring van Eenheid diep verbonden is met het huidige ontwaken van de aarde en de mensen.

Regenbooglichamen -Lemurië

Ooit zijn onze regenboog-lichamen gescheiden in de tijden van Lemurië. Het ene lichaam werd gepaard in twee; dezelfde blauwdruk en tegelijkertijd incompleet en polair. Ik heb me weer herinnerd hoe het was als één lichaam, hoe we gescheiden zijn en waarom we nu weer verenigd konden worden in dit leven. Lemurië is herrezen in volle glorie en wij zijn er getuige van en deel van. Dat was de belofte en ons heilige contract.

Namasté,
Petra Maria, Aïonia

 

Wil je meer weten over mijn nieuwe activiteiten in 2019? Het ontwaken van het collectieve HART mag nog grotere vormen aannemen! Doe je mee? Schrijf je alvast in voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste wat ik ga doen!

Ga naar: https://petrabrussen.com 

Namasté,

Petra M. Brussen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons