Brief 4/4 aan mijn Tweelingziel

Lieve Ton, lieve Antharion,

Kort na mijn overgave aan onze samenkomst, werd de weg voor onze relatie vrijgemaakt en volgden de, tot dan toe, onvoorstelbare wonderen elkaar op. De mystiek van het universum liet ons opnieuw kennismaken met haar oneindige mogelijkheden en creatie. Onze lichamen werden van een frequentie die ons in staat stelden om te reizen in de Lichtwereld. De samenwerking met de lichtwereld, onze opgerezen, z.g. ascended lichtbroeders en zusters, werd volledig in onze 3D realiteit opgenomen en veranderde ons perspectief totaal. 
Hoe verder ons bewustzijn geactiveerd werd, hoe vaker zich wonderen voordeden in onverwachte ontmoetingen met bekenden van ooit, spontane tijdlijn-reizen, materialisaties van objecten en nog veel meer. Door jouw aanwezigheid, Ton, kon ik mij volledig openen voor mijn priesteressen-kracht en herinnering. De universele registers stonden open en wij werden toegelaten omdat wij onze universele kracht hadden ge-heractiveerd.

Ons innerlijk huwelijk kreeg nog een bezegeling op een onverwacht moment door een spiritueel hand-vasten. Onze handen die in elkaar gestrengeld waren, werden omvat door een omhullende energie alsof twee grote handen onze handen omvatten en even tegen elkaar aandrukten. De ruimte waarin we zaten werd intens stil. Wij konden ook bijna niet ademen of bewegen en dat hoefde ook niet. We werden volledig verzorgd. Onze handen voelden als één geheel en onze lichamen leken van één vorm. Om ons heen was een kring van zachte en liefdevolle energie die we in de verte konden horen. Het was als zacht, hemels neuriën.

Het huwelijk binnen de goddelijke wet

Dit huwelijk werd spontaan bekrachtigd door de geestelijke wereld en er kwam geen menselijk ritueel aan te pas. Diep in ons hart begrepen we de woorden “wat God verbonden heeft, kan de mens niet scheiden”, wat klinkt bij huwelijksinzegeningen en ook voorkomt in de teksten van de oude mysteriescholen. Dit was de zegen van de samenkomst in de hieros gamos, de vereniging in een spiritueel huwelijk zoals dat alleen bestaat binnen de goddelijke wet.

We realiseerden ons tegelijkertijd hoe de wetten van de kerk en de uitvoeringen zijn vervormd, weg van deze oorsprong die puur en vol liefde is. De tussenkomst van de menselijke interpretatie door de eeuwen heen, heeft deze beleving vernauwd en gemaakt tot een vaak levenloze handeling, die in zijn oorsprong juist de basis van de goddelijke en levende Creatie bevat: de Liefde en het Licht vanuit de oneindige goddelijke bron.
Ik kan alleen maar bidden dat dit bewustzijn weer terug mag komen in alle harten van de mensen en we weer op brede schaal onze medemensen, zielsverwanten en tweelingzielen mogen ontmoeten om de levende liefde te leven, verbonden in Eenheid.

Afscheid

En ja Ton, we wisten allebei dat we ooit weer afscheid moesten nemen in dit leven om onze bestemming te leven vanuit ons hart. We wisten ook vrij exact wanneer dat moment zou zijn. Het moment zou komen waarop we ogenschijnlijk weer alleen zouden staan, alleen in Eenheid met onze nieuw verworven wijsheid en kracht als eeuwige verbinding. En zo is het gegaan. Na 9 jaar samenzijn is onze opdracht, ook na de fysieke scheiding van onze lichamen door jouw overgaan, in eenheid verder ontwikkelt.

Iedere dag, in elk moment ben je aanwezig in bewustzijn, deel je je opdracht en alle ontwikkelingen in jouw dimensie met mij en ik ervaar hoe dit van invloed is op mijn leven en mijn opdracht. Nog steeds verbonden, leven we in onze dimensies vanuit de gepaarde eenheid. Nu Lemurië herrezen is nog sterker dan eerder. De tijd is weer gekeerd en wij nemen ons deel.

Voor mij is de grootste bestemming en mysterie van de ware Liefde; het besef dat er tussen ware geliefden geen scheiding bestaat en leef ik intens gelukkig met mijn lieve Philip in het diepe weten dat wij door onze beleving van de hieros gamos, nooit gescheiden zijn, zelfs niet door wat wij als “dood” hebben betiteld. Hoe kan het ook anders wanneer jij de wederhelft van mijn ziel bezit?

Namasté,
Petra Maria, Aïonia

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons