De Zonne-Renaissance van 2018

Wereldwijd en voorbij de Middeleeuwen! De nieuwe aarde staat “AAN”.

2018 was het jaar waarin de Zonne-Renaissance in volle omvang zichtbaar werd op aarde. We gaan van het oude paradigma naar het nieuwe paradigma, of eigenlijk zijn we er al! Wat is er veel gebeurd! De aardematrix heeft haar etherische matrix geactiveerd met kristallijnen of Christus licht ondersteund door de kracht van de Centrale Zon. De tempels, die ooit verdwenen, zijn herrezen in volle glorie en er zijn velen die er getuigen van zijn of aan het worden zijn. Onze Aarde straalt in Licht en Liefde in ons universum. We zijn verlicht en vele wezens en werelden juichen met ons mee omdat we dit bereikt hebben wat voorzien was.

Poort van het HART

Een bijzondere periode waarin wij als mensheid in ons volle potentieel ontwaken en opstaan! Een periode waarin we uitgenodigd worden mee te doen, ons innerlijke licht te her-activeren door het ons bewust te worden via de poort van ons Hart.

Laten we nog even terugkijken in het lineaire jaar 2018. We zijn afgelopen jaar op aarde met de snelheid van het Licht opgelift naar hoogtes waar we eerder alleen van konden dromen. En nu is het dan zover: de aarde is terug in zijn hoge vibratie die een nieuwe dimensie ontluikt na millennia geleefd te hebben in lagere dimensies.

De Zonne-Renaissance

Veel mensen hebben deze shift al ervaren door allerlei sensaties en ervaringen die lieten zien dat er een renaissance gaande is, groter en intensiever dan de Renaissance in de Middeleeuwen. Deze Zonne-Renaissance (ook wel Christus Renaissance genoemd) wordt ingezet vanuit een innerlijk wakker worden van onze collectieve mensheid. Deze ontwaking doet denken aan een wedergeboorte omdat alles in een nieuw perspectief staat t.o.v. het oude. We hebben een shift gemaakt die ons perspectief heeft aangepast van dualiteit naar Eenheid. Dit nieuwe leven is echt en nieuw. De sluiers zijn verdwenen en de etherische werelden zijn deel van onze waarneming.

Opstanding in hogere dimensies

Velen van ons zijn nu bewust op aarde aanwezig om deze “opstanding” mee te mogen ervaren als mens. Velen van ons hebben ervaringen gekend in levens op aarde die geketend waren in slachtofferschap, martelaarschap en opofferingen. We zijn hier in deze tijd om voor de laatste keer onze 3D illusies en concepten op te lossen en/of te laten gaan om onszelf op te tillen naar de nieuwe aarde. Een shift die de oude 3D manier achter zich laat van afgescheidenheid, misbruik van macht, hebberigheid, de controle van enkelen over zovelen, misbruik van de natuurlijke bronnen enzovoort. Ben jij bereid om alles wat je niet meer dient achter je te laten?

In de nieuwe wereld zijn de 3D concepten niet langer mogelijk. In de nieuwe wereld is alles gebaseerd op een sterke verankering in het hart. Vanuit die heilige plek van Eenheid functioneren wij samen op aarde met alles wat groeit, bloeit…leeft. Wij zijn samen het goddelijke bewustzijn en we zijn hier voor het hogere goed: iedere gedachte, handeling en moment IS Liefde en van hieruit creëren we als vanzelf een nieuwe aarde van Liefde.

De nieuwe aarde is “AAN”

En ja, dit collectieve, hoge-frequentie-bewustzijn is voor iedereen beschikbaar en bereikbaar. De nieuwe aarde knop staat op “AAN”. Een realiteit van Eenheidsbewustzijn, Liefde, Licht, Vrede, Blijdschap, Positiviteit en Verbinding met de Bron is bereikbaar voor iedereen. Het is veilig om jouw hoogste frequentie te leven. Het is nu tijd voor jouw ware potentieel. Het is aan jou of je er op in wilt tunen en bewust de keuze maakt om in dit bewustzijn te leven en actief deel te nemen.

Een maatschappij van liefde en Dienstbaarheid

Dit nieuwe bewustzijn wordt gelukkig steeds meer bekend, normaler en geaccepteerd. Het aantal mensen dat wakker wordt in de nieuwe dimensie groeit per dag. Steeds meer mensen ervaren deze nieuwe manier van leven op aarde en wat dit betekent in het dagelijkse leven. Gaandeweg zullen onze oude systemen verdwijnen of afbreken en er zal een samenleving ontstaan van Liefde en Dienstbaarheid, waarin iedere deelnemer zijn natuurlijke plaats inneemt en waar een nieuw evenwicht is.

De vraag voor jou is wat jouw plaats is die jij inneemt in de collectieve, menselijke ontwikkeling? Voel eens diep van binnen en weet dat aan jou de keuze is in welke dimensie je jouw leven wilt ervaren. Er zijn mensen die kiezen om in de 3D dimensie te blijven leven. Ieder van ons beweegt op de golven van zijn innerlijke “opdracht”. En vrijheid is het centrum van onze keuzes. De keuze is 100% realiteit en het is aan jou om er niet alleen over na te denken maar er ook in te handelen, het te doen!

Leven in de nieuwe dimensie is leven zonder compromis

Dat betekent niet dat je alles, wat nu in je leven is, achter je moet laten. Het betekent dat je oprecht in je hart leeft en zonder excuus of compromis handelt vanuit dit kompas van Liefde, Licht en Eenheid. Het betekent dat je in vol vertrouwen je leven laat vormen zoals het wil.

Het betekent ook dat iedereen om je heen die de andere keuze maakt, in liefde vrijgelaten wordt om zijn opdracht, zijn leven te volbrengen. Immers, iedere keuze is vrij. Het hogerZelf van ieder individu kent de reden van de keuze.

Het begint met de keuze en daarin verweven de intentie voor jouw leven om je te verbinden met de hoogst mogelijke vibratie-interacties. Omdat ik hier ben om mensen te leiden naar hogere dimensies en bewustzijn, is mijn keuze en leven gericht op de nieuwe aarde en ben ik er voor iedereen die deze keuze maakt of op het punt staat dit te doen.

Wie is jouw leraar of gids?

Wanneer je deze keuze maakt en je wilt support, zoek een leraar of gids die jou kan begeleiden in de frequentie die jou past en voel met aandacht of je kunt in-tunen met een “ja” op je keuze van leraar of gids.

Maak verbinding met andere mensen in je omgeving of virtueel die diep resoneren met jouw Hart frequentie.

2019

In 2019 ga ik me nog meer toeleggen op mijn rol in de Shift van de Aarde. Het ontwaken van het collectieve HART mag nog grotere vormen aannemen! Doe je mee? 

Wil je meer weten over mijn nieuwe activiteiten in 2019? Schrijf je alvast in voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste wat ik ga doen!

Ga naar: https://petrabrussen.com 

Namasté,

Petra M. Brussen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons