Je hebt masterminds en je hebt… HEARTS BUSINESS Masterminds

Deel  2 – voor professionals in loondienst

In deel 1 over masterminds spraken we vooral over het voordeel van het meedoen aan masterminds voor ondernemers. In mijn optiek zijn masterminds ook uitermate geschikt om als techniek te gebruiken in organisaties van allerlei type bedrijven en organisaties. Immers het principe van een mastermind is dat wanneer mensen samenkomen dat 1 + 1 = 3 wordt en zo verder. Zo ontstaat er een master “mind” die verder komt dan het individu alleen.

Het biedt een concept dat bruikbaar is om vanuit samenwerking verder te komen voor het gemeenschappelijke doel. Net zoals bij georganiseerde masterminds voor ondernemers komt een groep professionals bij elkaar om elkaar te ondersteunen, adviseren, klankborden, delen van ideeën of praktische ondersteuning. In een goed geoliede organisatie gebeurt dit spelenderwijs en organisch. Groepen mensen komen dan bij elkaar binnen bestaande vergaderstructuren of naar behoefte.

Mastermind als autonoom orgaan

Het instellen van een mastermind-concept in een organisatie biedt echter een autonoom orgaan om (multi-disciplinaire) krachten te bundelen en maakt ook duidelijk aan de deelnemers dat het geen regulier overleg is. In een Mastermind wordt gevraagd dat je helemaal vrij aanwezig bent en het beste van jezelf geeft tijdens de duur van de bijeenkomst.

Ook in organisaties kun je ervoor kiezen om een mastermind groep je eenmalig, regelmatig of naar behoefte te organiseren. Een mastermind wordt gestart op initiatief van een collega, een werkgroep of een team. Er is een vraagstuk waarover de betrokkene(n) het nodig vindt om de kennis, ervaring en inzichten van anderen mee te nemen. Een mastermind zorgt voor een versnelde doorgang van plannen en operatie en een soepele flow in de onderneming. Het vergroot het totale succes van de onderneming of organisatie.

Een mastermind creeert meerdere perspectieven en behoedt de medewerkers voor tunnelvisie. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin alle medewerkers zichzelf blijven uitdagen op het gebied van hun werk en hun innerlijk leiderschap. Doen ze dat niet, dan ligt het gevaar op de loer dat ze te eenzijdig worden in hun ideeën en aansturing. Een mastermind groep functioneert eigenijk als een soort speciale “adviesraad” voor de interne organisatie.

Ik ben een grote voorstander van masterminds in organisaties. Ik heb hier menigmaal het succes van ervaren.

Hoe organiseer je een Mastermind in-company die past bij jouw organisatie?

Dat is op zich eenvoudig en vraagt ook heldere afspraken om de verwachtingen op één lijn te hebben. Dat voorkomt later onduidelijkheden en spanning in de samenwerking. Zo heb je ook een leidraad voor organisatoren en deelnemers van de masterminds.

Een paar eerste tips om een Mastermind groep in-company te vormen:

  • het mastermind concept wordt gedragen en gestimuleerd vanuit het management van de organisatie.
  • de deelnemers (8-12) hebben een gezamenlijke belang in het onderwerp van de mastermind waarvoor ze zijn uitgenodigd (het doel van de mastermind is duidelijk bij de uitnodiging)
  • er is een voorzitter tijdens de mastermind die het proces van een mastermind kan begeleiden (deze kan wisselen per keer)
  • ze hebben een natuurlijke houding t.a.v. dienstbaarheid en samenwerking
  • zijn gepassioneerd en ambitieus om het bedrijf of de organisatie verder te ontwikkelen
  • Zetten zich pro-actief in en zorgen ervoor dat ze tijdens de bijeenkomsten de balans houden tussen eigen belang en gemeenschappelijk belang.
  • de groep bestaat uit verschillende competenties en kwaliteiten
  • de groep maakt (evt. onder leiding van de voorzitter) afspraken met elkaar over de agenda van de bijeenkomsten, voorzitterschap, locatie, frequentie en kosten. Bij frequente bijeenkomsten als onderdeel van een veranderingsproces wordt ook het toelatings- of deelnameproces van nieuwe deelnemers besproken.

 

Wat is het verschil tussen een gewone Mastermind en een HEARTS BUSINESS Mastermind?

Het woord zegt het al: dit zijn masterminds die gericht zijn om een Hearts Business te ontwikkelen. In een Hearts business staat het hart centraal bij alles wat je doet. Dat betekent dat je hart het kompas is en dat je hoofd het hart volgt in zijn keuzes. Een Hearts business is gebaseerd op een visie van Eenheid, Verbinding en Gezamenlijkheid. Dat betekent dat alle strategische keuzes daarop zijn gericht. De keuzes zijn positief voor alle betrokkenen (mensen, bedrijf, maatschappij, natuur, aarde et cetera). De winst van het bedrijf is een optelsom van z.g. harde en zachte resultaten.  Een Hearts Business wordt geleid door Hearts Leaders die leven en werken vanuit een bewustzijn van een ontwaakt hart. Zij willen vanuit hun hart en ziel bijdragen aan een nieuwe aarde die leeft van Liefde, Licht en Eenheid.

Wanneer Hearts Leaders bij elkaar komen voor een Mastermind wordt er extra tijd ingeruimd voor een bewuste verbinding met elkaars hart en de onderwerpen van de bijeenkomst. Er wordt gebruik gemaakt van meditatieve technieken. Deze bijeenkomsten creëren een extra dimensie van creativiteit en inzicht. Er is altijd ruimte voor de business vraagstukken en de leiderschap vraagstukken.

Wil je hier meer over weten?

Schrijf je dan in voor mijn Hearts Business Mastermind – workshops. Daarin begeleid ik je met de eerste stappen naar een Hearts Business en leer je spelenderwijs hoe jij een Hearts Business Mastermind kunt organiseren in je eigen organisatie. Kijk voor meer informatie: https://petrabrussen.com/mastermind-2-daagse/ .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons