HET HART VAN LEMURIE

DE HERINNERING EN HEROPSTANDING VAN LEMURIE – deel 2

Een verhaal vol wonderen van ons universum over het Hart van Lemurië om te delen met jou en wie weet… herinner jij je ook onze gouden tijd om hier en nu de nieuwe aarde te vormen?!

In het afgelopen jaar 2018 is in mij, tijdens ceremonies in Nederland en Vézelay, mijn Lemurische herinnering verder geopend en mijn Licht-Regenbooglichaam geheractiveerd samen en met behulp van mijn Lemurische Broeder- en Zusterschap, de opgestegen Meesters Yeshua en Maria Magdalena en anderen.

Mijn Hearts Ascension rol en inzet op aarde om zoveel mogelijk mensen te helpen herinneren wie zij zijn in hun wit-gouden regenboog potentieel en hen te verenigen in het Lemurische bewustzijn en leven, is mijn ware bestemming op aarde.

Namasté,
Petra Maria (Aïonia)

 

HOE HET ZICH OPENBAARDE – JULI 2018

IT IS TIME!

Het is begin juli 2018. Ik loop door het huis te rennen om naar een afspraak te gaan. Nog even iets pakken uit de tuin en dan gebeurt het… In onze “groene kathedraal, zoals onze tuin heet, word ik letterlijk stil gezet. Mijn lichaam stopt, mijn benen weigeren nog een stap te zetten en het lijkt of ik diep vastgeklonken wordt in de aarde. En dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Ik focus me naar mijn binnenwereld en vanuit een diepte in mij begin ik te praten of liever: ik geef een opdracht aan….? Ja aan wat en wie? Het was een heel “volk” en het voelde als “mijn volk”.

Mijn hele wezen sprak in het Engels: “It is time! You have to come to the surface of the earth, NOW! Everything has been prepared for the resurrection, as we once have agreed. Now it is time for you to come. I (together with many other beings from the universal and galactic realms) have done all I could, so far. Now it is up to you to join. I need your help.”

(vertaling: “Het is tijd! Jullie moeten nu komen naar de oppervlakte van de aarde. Alles is voorbereid voor de resurrectie (opstanding), zoals we ooit overeengekomen zijn. Nu is het jullie tijd om te komen. Ik (samen met vele andere wezens uit ons universum en andere galactica) heb alles gedaan wat ik kon tot zover. Nu is het aan jullie om je bij ons te voegen. Ik heb jullie hulp nodig.”).

VOLGENS AFSPRAAK

Toen dat was gezegd, kon ik weer verder bewegen en ik ging naar mijn afspraak; nog een beetje verbaasd over wat er was gebeurd en toch innerlijk wetend dat het wel duidelijk zou worden op het juiste moment. Wat me het meeste opviel is dat ik het gevoel had dat ik bekend was met een afspraak die er ooit gemaakt was tussen “hen” en “mij”. Nu riep ik “hen” erbij volgens afspraak. Mijn wezen was zo sterk geankerd in een belofte dat ik alleen “ja” accepteerde op mijn vraag. Een oud stemmetje in mijn hoofd vond me nog wat autoritair, maar mijn wezen vond dit volkomen normaal en daaraan heb ik mij in vertrouwen overgegeven.

Twee weken lang heb ik last van mijn oren gehad; piepen en brommen alsof de hele aarde trilde en ik dat opving via mijn trommelvliezen die ook aan het zoemen en klapperen gingen. Ik heb me sterk gericht op mijn dagelijkse afstemmingen en meditaties om in mijn vertrouwen en overgave te blijven en me niet te laten afleiden en in twijfel te komen, wat op de loer lag om te gebeuren.

VEZELAY – KRISTALLEN TEMPELS

Medio juli vertrokken we naar Vézelay voor onze vakantie.  Onderweg hoorden we dat ons huis in Nederland verkocht was; het was duidelijk tijd om de Lemurische krachtplek, onze “groene kathedraal”, waar ik 12 jaar o.a. een “guardian” ben geweest, over te dragen aan nieuwe bewoners.

Zoals bij iedere reis naar Vézelay is er altijd een perfecte timing voor mijn Ascensiewerk. We reden door de nacht en toen we in de Avallon-regio aankwamen en alles nog donker was, kwam er een diepe trilling met een zwaar brommend geluid in mijn hele lichaam. Alsof er een hele grote machine stond te brommen die over de hele regio te horen was. Ik had geen idee wat het was maar een gevoel van blije opwinding vulde mijn wezen. Ik voelde, zoals altijd, hoe ik verwelkomd werd door de Lichtmeesters en hoeders van dit gebied. Er stond weer iets te gebeuren. Wat dat was, had ik niet voor mogelijk gehouden op dat moment. Ik was moe van de reis en ging lekker slapen, wegdromend op het brommende wiegelied van die nacht.

De volgende dag werd mij tijdens een meditatie met Ascensie-werkers duidelijk waar het diepe gebrom en de zware trilling vandaan kwam. Terwijl ik mij afstemde op de heilige ruimte van mijn Hart zag ik dat er kristallen tempels omhoog kwamen vanuit de binnenruimte van de Gaya aarde; in de regio van Vézelay (Avallon), in Nederland (in de Veluwezoom en de IJsselstreek, waar ik woon) en op een aantal andere plaatsen op de wereld. Heel langzaam kwamen er vanuit de aarde Lichtpunten omhoog, traag, de aarde opende zich om de doorgang te laten gebeuren en als een massieve Lichteenheid rees het op, steeds verder omhoog. De ontroering van deze grootse gebeurtenis was zo intens dat mijn hele lichaam meetrilde en meebewoog met het krachtenveld van de kristallen. En ik keek, ik observeerde de immense schaal waarop dit gebeurde en ik voelde me diep dankbaar en intens rustig.

Het werd mij toen ook in een keer duidelijk dat die- of datgene wat ik had opgeroepen in Nederland, omhoog aan het komen was, heel langzaam en gestaag. Het was nog onduidelijk voor mij wat het was en wat het te betekenen had. Wat wel duidelijk was, was dat het gebrom dat ik hoorde en de trilling die ik voelde daarvandaan kwam en dat ik een gevoel van herkenning ervaarde van ooit.

LICHTMEESTERS – LEMURIE

Ik ervaar hoe onze kring verrijkt is met groepen (Lemurische) Lichtmeesters waaronder Maria Magdalena en Yeshua, St. Germain, Jeanne d’Arc, Isis, Meester Kuthumi, Master El Morya en Serapis Bey. Er zijn ontelbare Lichtwezens in en om onze kring heen en in het hele gebied.

Ik open mijn ogen en zie op klaarlichte dag, samen met mijn Hearts familie dat de hemel vol was van lichtflitsen, 1000-en regenboogwolkjes en ik zag een lichtkoepel over de heuvels van Vézelay verschijnen. We waren heel stil en hebben nog zeker 2 uur zitten kijken wat er gaande was. Het lage gebrom en trillen ging, door de dagen heen,  heel langzaam over in een lichtere trilling alsof er meer ruimte kwam. Het geluid werd ook hoger en ijler.

Ik ervaarde hoe we omringd werden door “regenboog-wezens”. Ik kan ze niet anders omschrijven. De hoeveelheid regenboog-wezens was vele malen groter dan ik ooit eerder had beleefd en het maakte me euforisch blij om weer samen te zijn.

 

Het Hart van Lemurië – deel 3 volgt

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons