Van droom naar werkelijkheid

Langzaamaan lijken we uit het dal van de economische crisis te komen. We zien weer positieve groeicijfers van bedrijven en een verminderde werkeloosheid. De media en de overheid stellen ons gerust over de toestand van Nederland. Of houden ze ons in slaap? Iedere dag bekruipt me weer het gevoel van een schijnwerkelijkheid oftewel een diepe slaap die al bijna 100 jaar duurt… In welke welvaart willen wij wakker gekust worden? In welke welvaart geloven wij als land? De welvaart van de jaren ’80, ’90? Waarin “meer” het synoniem voor “beter” was en we ons ten koste van milieu, dierenwelzijn, natuur en onze gezondheid verrijkten. “Het ging goed met ons”, omdat onze economie goed liep. Of toch niet? Gaat het goed met ons als we onze aarde uitputten, vitaal leven vernietigen, voeding geproduceerd en gemanipuleerd wordt zonder voedzaamheid, onze schoolsystemen zich eenzijdig richten op kennisoverdracht en niet op levensoverdracht? Is dit de welvaart die onze kinderen wensen?

 

Generatie (X)YZ en de huidige tijdgeest

Generatie “YZ” noemen we onze kinderen, die binnenkort onze wereld en haar economie erven. Zij vinden andere zaken belangrijk dan de gevestigde leiding van bedrijven, de huidige 40-ers en 50-ers. De aankomende generatie wil juist diversiteit, integraliteit in visie en aanpak, “samen leven en werken” als individu. Zij hebben zorg voor de aarde en een hoog omgevingsbewustzijn. Ze willen ondernemerschap, de klant echt centraal stellen, inspiratie, ’t hart kunnen volgen, balans tussen werken en vrijheid om tot individu-wording te komen en authenticiteit

 

Verantwoordelijkheid en regie

In hoeverre is uw onderneming ingericht voor deze (aankomende) generatie die nu instroomt in bedrijven en organisaties? De ondernemer van vandaag heeft de sleutel in handen om zich meer te richten op de wensen van deze generatie door naar lange termijn resultaten te kijken i.p.v. eenzijdig korte termijn gewin. Inventieve oplossingen te zoeken in zijn onderneming. Zijn mensen aan te zetten tot creativiteit, om oplossingen te vinden die goed zijn voor de onderneming, de medewerkers, de maatschappij en de aarde. Welke aansturingsmodellen horen daarbij? Welke organisatiestructuur past in een tijd waarin, meer dan ooit tevoren, generaties met verschillende visies samenwerken? Op welke manier zorgt u voor eenheid, gezamenlijkheid, toewijding en motivatie op de werkvloer? Het is tijd voor een wake-up call!

 

Een nieuwe welvaart; alleen het hart wijst de weg

In de nieuwe welvaart die ik me voorstel werken we vanuit gezamenlijkheid. “Mijn belang is jouw belang; is het belang van de maatschappij en van de aarde; we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”. Wanneer de bedrijfsdoelen en strategieën daar niet aan voldoen, zoeken en ontwikkelen we verder. Hoofd en Hart, altijd hand-in-hand, maar het Hart wijst ons de weg naar eenheid en gezamenlijkheid. De traditioneel economische benadering (vraag & aanbod die tot omzet leidt) wordt omgezet naar een nieuwe eenheidsbenadering. Hier zijn cijfers het eindpunt van succes en niet het startpunt. De optelsom van dit geheel leidt tot een duurzame vitaliteit van het bedrijf.

 

Ik wens u inzicht vanuit uw hart!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons