Balans man/vrouw

Een favoriet onderwerp voor velen de laatste jaren. Zowel de politiek als allerhande bewegingen voor gelijke rechten van mannen en vrouwen blijven aandacht vragen voor een betere balans van mannen en vrouwen in bedrijven en organisaties. In Nederland zijn we het er over het algemeen over eens dat een goede balans van mannen en vrouwen een betere bedrijfsvoering tot gevolg heeft door de diversiteit in teams.

Vrouwen aan de top

Ook meer vrouwen aan de top heeft alle aandacht. Glazen plafonds; deeltijd werken; old boys network; u kent de termen wel. De top van het bedrijfsleven in Nederland wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Zelfs vaak in van nature door vrouwen gedomineerde branches als bijvoorbeeld de zorg en sommige retail bedrijven. Terwijl in ons land feitelijk alle mogelijkheden bestaan om jezelf als vrouw de kans te geven om op te staan.

Vernieuwende leiderschapsstijl

Wordt de roep voor balans man/vrouw goed verstaan? Gaat het alleen om een feitelijke balans van aanwezige mannen en vrouwen of is er nog iets anders aan de hand? Zijn wij onder deze roep wellicht collectief op zoek naar een andere, vernieuwende leiderschapsstijl? Is er wellicht nog steeds slechts één vertrouwde manier van leiderschap die eerder bij een mannelijke stijl past dan bij een vrouwelijke? En dus alleen opgeheven kan worden door vrouwen te benoemen? Mijn inziens vragen wij eerder om mannelijke leiders die meer hun vrouwelijke energie laten zien en om vrouwelijke leiders die hun mannelijke energie meer tonen. Mannen en vrouwen die verantwoordelijkheid nemen om hun totalepotentieel in te zetten. Dat leidt bijna automatisch tot een bedrijfsvoering en aansturing die van nature oog heeft voor evenwicht en diversiteit, immers deze is dan ook ontwikkeld in de leider zelf. Zo binnen, zo buiten.

Vrije keuzes

In deze tijd zijn gelukkig vrije keuzes mogelijk om als individu je potentieel ten volle te ontwikkelen en in te zetten in de maatschappelijke context. Het allerbelangrijkste is dat wij de mannelijke en vrouwelijke balans in onszelf al van jongs af aan ontdekken en leren gebruiken. Het faciliteren van de zoektocht “wie je bent” begint al in de opvoeding en scholing. En niet “wat je wilt (worden)” of “waarom je dat wilt worden”. Het centrale thema is “wie ben je” en “welke dromen horen daarbij”, waarna de rest er als vanzelf op volgt.

Balans en succes in de onderneming

De dominantie van de ratio in onze cultuur stimuleert eerder de rationele en mentale kant in ons dan de gevoelsmatige, emotionele en spirituele kant. Een natuurlijke en gebalanceerde leider zal samen met zijn team de onderneming ontwikkelen, diversiteit in de organisatie creëren met zijn visie en doelstellingen op basis van zijn persoonlijkheid. De communicatie en de vorm waarin dit gebeurt, kenmerkt zich door inspiratie, creativiteit en eenheid die goed is voor alle betrokkenen. De continue basis voor duurzaam succes. Geef zelf het goede voorbeeld en wanneer dat nog oefening vraagt, neem eens de tijd om u te laten adviseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons