Belasting of Cadeau

U kent het misschien wel, de jaarlijks repeterende ronde van jaargesprekken: planningsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Voor velen van u breekt zo, voor de zomervakantie een regelmatig terugkerend moment aan, om een afspraak in te plannen met uw medewerkers. Het moment om tussentijds het functioneren te bespreken aan de hand van door u samen gestelde doelen aan het begin van de cyclus. Zeker wanneer uw bedrijf veel medewerkers telt kan dit een behoorlijke belasting zijn op uw agenda. Het vraagt veel tijd van voorbereiding tot aan de feitelijke gesprekken en de afronding van de benodigde (digitale) formulieren. Wanneer de handtekeningen zijn gezet kunt u met een gerust hart op uw welverdiende vakantie. Wat kunnen we er met elkaar aan doen om deze momenten tot wederzijdse cadeautjes te maken?

Werken vanuit het Hart

Laten we ons wellicht leiden door de vooropgestelde/ontwikkelde formulieren van de HR afdeling met duidelijk bepaalde werkgebieden en competenties? Welke vrijheid neemt u om in dergelijke gesprekken juist de ander te ontmoeten waardoor ieder gesprek uniek is? Een ontmoeting waarin u zich laat leiden door uw intuïtie en gevoel, door u af te stemmen op de medewerker om samen in vrijheid en veiligheid op zoek te gaan naar wie we in wezen zijn. Ik noem dit “werken vanuit het Hart” en levert dikwijls nieuwe inzichten en mogelijkheden op; meer zingeving. Op dit terrein van het hart rijzen gedachten en gevoelens op die leiden tot transformatie en verandering. Verandering naar meer authenticiteit en een onderneming waarin ieder zichzelf kan zijn.

Dromen

Een hulpmiddel hierbij is dromen. Dromen wordt doorgaans nauwelijks geaccepteerd in het bedrijfsleven… Echter het zijn altijd de dromen die vooraf gaan aan succes. Dromen zijn de basis van iedere creatie, van uw onderneming, van uw functie in de maatschappij, van uw succes. Zie ook mijn blog van 10 juni jongstleden “Verplicht dromen; een strategie”.

Wat zijn eigenlijk de dromen van uw medewerker? En op welke manier passen deze dromen in de werksituatie? Waar zijn de kruispunten voor motivatie tussen diens dromen en de doelstellingen van de onderneming en de functie. Ziet u als leidinggevende mogelijkheden en kansen voor de unieke kwaliteit van uw medewerker? Is er ruimte in het bedrijf om deze persoon zich te laten ontwikkelen. En zo niet, hoe kunt u hem of haar dan ondersteunen in het zoeken en vinden naar deze droom buiten uw bedrijf.

Succes en mooiere wereld

Wat zou de wereld een stukje mooier worden als we met elkaar kunnen afspreken om na de vakantie één doelstelling, één droom, aan het formulier te kunnen toevoegen. Laten we deze vakantie dromen om vervolgens, als we gezond en wel weer thuis zijn, te kunnen creëren. Laat uw verbeeldingskracht toe tijdens de gesprekken en durf te voelen voorbij het ondenkbare.

Ik wens u een dromerige zomer voor de vitaliteit van uw onderneming en zingeving voor uw medewerkers. Veel succes en geluk! Carpe diem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons