Plannen en budgetteren

Jaarlijkse strategie- en budgetrondes. Planningscycli die de hele organisatie weer in beweging zetten om na te denken over het komende jaar en de komende jaren. Toekomst maken met elkaar en zo goed mogelijk inschatten wat dat gaat opleveren. We bedenken dat we bijvoorbeeld doorgaan op het bestaande pad of we passen het iets aan. Alleen bij serieuze bedreiging slaan we een andere weg in. We stellen ons vragen. Worden we door externe omstandigheden ingehaald? Wat doet de concurrent en de markt? Kansen en bedreigingen passeren de revue. We zitten op de hei met onze teams en nemen de tijd om er goed over te praten, zodat we een zo nauw gezet mogelijke budgettering kunnen opstellen. We noemen dat plannen. Niemand weet wat het gaat worden en toch zoeken we naar houvast. En soms werken we ook nog met verschillende budgetten; de meest ideale, de realistische en de minimale. Een wel beproefde methode…

Verbeeldingskracht en creativiteit

Of niet? Een methode die zijn basis vindt in de ratio. Het kennen van de cijfers en de KPI’s. Onze tijdsbesteding in deze processen is vaak buitensporig gericht op het zoeken naar cijfermatige bewijslast voor onze plannen. We groeien volgend jaar standaard 10%. In hoeverre is creativiteit onderdeel van uw strategie- en budgetplanning? Creativiteit die verder gaat dan een korte brainstorm over “slapende ideeën” waar we misschien iets mee kunnen binnen onze bestaande kaders. Creativiteit die misschien niet direct budgettair meetbaar is en toch nieuwe horizonten en mogelijkheden creëert. Die voeding geeft aan een andere kwaliteit van ons mensen. Het stimuleren van verbeeldingskracht. Een zwaar onderschatte competentie die we allemaal (hebben) meegekregen bij onze geboorte. Een competentie die we zo hard nodig hebben. Immers creativiteit is de kracht waarmee we iets vormen, iets in de wereld neerzetten! Uw verbeeldingskracht kan u helpen naar het zoeken van oplossingen die u anders niet zou bedenken.

Ondernemerschap en zingeving

In ons calvinistische land is de kracht van de verbeelding een stille dood gestorven door de eeuwen heen. Letterlijk “dood” want waar de creativiteit en verbeeldingskracht stopt, ontstaat er niets nieuws meer. In hoeverre laten wij als ondernemers en leiders nog creativiteit en verbeeldingskracht toe in onze bedrijfsvoering? Waar zijn uw dromen gebleven van toen u als ondernemer en leider begon? Weet u het nog? Waarom wilde u deze onderneming, deze functie of baan? Wat wilde u persoonlijk betekenen met uw onderneming? Vragen die verder gaan dan alleen geld verdienen en rijk worden. Het belang van zingeving voor u als ondernemer is gelegen in uw wezen als mens. Ieder mens heeft behoefte aan een vorm van zingeving in het leven. En wanneer dat niet (meer) voelbaar is, is een gerechtvaardigde vraag “of u gelukkig bent”. En wanneer dat niet meer zo is, rijst de vraag “wat heeft u nodig om gelukkig te zijn?” Om deze vraag te beantwoorden heeft u het vermogen tot dromen en verbeelden nodig. Vrij van een beperkende stem die u tegenhoudt om te kiezen voor geluk en succes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Show Buttons
Hide Buttons